kde nas najdete

GSM: 602 615 878
mail: info@royaldiamond.cz


Jednatel společnosti:

Ing. Josef Záhořík
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
GSM: 602 615 878
zahorik@royaldiamond.cz


Prodejce:

DOMOV - realitní kancelář
Husovo náměstí 37
266 01 Beroun


Kontaktní osoba:

Vlaďka Kindlová
Tel.č.: 777 624 803
mail: kindlova@domov-beroun.cz
www.domov-beroun.cz
VÝSTAVBA A PRODEJ RODINNÝCH DOMŮ / TOČNICKÝ DVŮR

TOČNICKÝ DVŮR (3 km od dálnice D5)

Developerský projekt uvažuje s výstavbou 42 rodinných domů na pozemcích o velikosti cca
1000 m2. Pozemky budou plně zasíťovány
(voda, elektro, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, teplovodní rozvody).


Budovy historického jádra Točnického dvora budou revitalizovány:

-objekt chlévů – na bytové jednotky pro seniory
-objekt bydlení – na bytovou jednotku pro správce
-objekt špejcharu – na restauraci a galerii (depozit)

V areálu je rovněž uvažováno s výstavbou 3 pavilónů mateřské školky s kapacitou 60 – ti dětí.
Centrální zdroj vytápění pro celý komplex budov bude zajišťován termickou bioelektrárnou.

Projekt bude realizován v následujících etapách:


I. ETAPA (rok 2011 - 2012)

-vodovodní a výtlačný řad splaškové kanalizace Žebrák – Točník

II. ETAPA (rok 2012 ÷ 2013)

-21 rodinných domů
-bioelektrárna
-distribuční trafostanice č. 1
-přečerpávací stanice splašků
-příslušná etapa vnitroareálového řadu – splašková a dešťová kanalizace, voda, elektro, teplovodní rozvody
-příslušná etapa vnitroareálové komunikace
-oprava střešních plášťů památkově chráněných objektů (chlévů, obytného domu a sýpky)

III. ETAPA (rok 2014 ÷ 2015)

-19 rodinných domů
-byt správce vč. domu pro seniory
-distribuční trafostanice č. 2
-dokončení vnitroareálových řadů – splaškové a dešťové kanalizace, vody, elektro, teplovodních rozvodů
-dokončení vnitrareálové komunikace

IV. ETAPA (rok 2016 ÷ 2018)

-mateřská škola
-špejchar (restaurace, galerie)
-parkování
-konečné sadové úpravy

Projekt Točník


Typy jednotlivých domů:

Projekt Točník Projekt Točník Projekt TočníkVytvořilo illusion pictures 2011 - Jakub Jindra Tvorba www stránek